Rekuperacja

Nowoczesne systemy rekuperacji

W dobie rosnących kosztów energii cieplnej warto pomyśleć nad rozwiązaniami pozwalającymi ograniczyć te koszty. Jednym z nich z jest system rekuperacji, który z jednej strony pozwala znacznie zmniejszyć wydatki na ogrzewanie budynku, z drugiej zaś jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Instalowane przez nas nowoczesne systemy rekuperacji wyposażone w specjalny wymiennik ciepła odzyskują ciepło z powietrza zanieczyszczonego, a następnie przekazują je do powietrza napływającego do budynku. Ponieważ powietrze napływające jest już wstępnie ogrzane, nie przyczynia się ono do wychładzania budynku, a tym samym zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło oraz koszty jego wytworzenia.

Wykres sporządzony dla:

  • ilość dni pracy rekuperatora 243 dni/rok
  • ilość godzin pracy 3394 godz./rok
  • lokalizacja Warszawa
  • współpraca z GWP
Odzysk ciepła z urządzeniami Mitsubishi Electric

Rekuperacja, czyli system wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła jest doskonałym wyborem dla każdego inwestora, który chce, by jego budynek zużywał jak najmniej energii cieplnej. Rekuperacja to jednak doskonałe rozwiązanie nie tylko dla domów pasywnych, sprawdzi się w każdym budynku. W naszej ofercie mamy nowoczesne urządzenia firmy Mitsubishi Electric.

Do ich zalet należy:

  • wysoka wydajność – system rekuperacji jest w stanie odzyskać nawet 77% ciepła z wywiewanego powietrza,
  • bardzo cicha praca – w zależności od aktualnej wydajności pracy, system generuje dźwięki o natężeniu od 32 do 37,5 dB., czyli mniej, niż normalna rozmowa,
  • wysoki komfort eksploatacji – rekuperacja wyposażona jest w filtry oczyszczające nawiewane powietrze z zanieczyszczeń

Dane techniczne:


Wygórowane wymagania techniczne dla nowych budynków

Wymagania techniczne stawiane przed właścicielami nowo budowanych domów jednorodzinnych są coraz bardziej rygorystyczne. Najszybsze zmiany obserwuje się w kwestii wykorzystania źródeł odnawialnych w ogrzewaniu budynków oraz wody użytkowej. Wymogi nałożone na inwestorów w przepisach z 1 stycznia 2021 roku wskazują konkretne współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych oraz rocznego obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, jakie powinien osiągnąć dom w trakcie użytkowania. Dlatego też w nowych, ale i remontowanych budynkach warto pomyśleć o tym, w jaki sposób uzyskać wymagane parametry, aby swobodnie korzystać z montowanych instalacji obecnie i w przyszłości.


Czy rekuperacja będzie obowiązkowa?

Niezawodnym sposobem na efektywne wykorzystanie energii odnawialnej jest między innymi rekuperacja powietrza. W obecnym stanie prawnym nie jest to jeszcze instalacja obowiązkowa, jednak z pewnością pomoże osiągnąć wymogi techniczne, jakie musi spełniać nowo budowany dom. W celu uzyskania pożądanego udziału zielonej energii w bilansie energetycznym domu rekuperacja może być niewystarczająca. Konieczne może być zastosowanie także innych proekologicznych rozwiązań jak np. wymiana ogrzewania, instalacja pompy ciepła czy paneli fotowoltaicznych

Model LGF
Model LGH RVX
Model LGH RVXT